Entries by ondrej

Konštrukčné riešenia a montáž teplovodného podlahového vykurovania – Plynár, vodár, kúrenár

Ing. Jozef Bugáň Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Stavebná fakulta STU, Katedra technických zariadení budov Radlinského 11, 813 68  Bratislava e-mail: jozefbugan@gmail.com   Úvod Teplovodné podlahové vykurovanie je veľmi progresívny spôsob vykurovania, ktorý na jednej strane znižuje prevádzkové náklady, na druhej strane však zabezpečuje optimálny tepelný stav a vytvára ideálne rozloženie teplôt v interiéry. Nezanedbateľnou prednosťou […]

Metodika experimentálneho posúdenia energetickej náročnosti NTV / VTCH s použitím obnoviteľného zdroja energie – TZB Haustechnik 2013

Ing. Jozef Bugáň Stavebná fakulta STU, Katedra technických zariadení budov Radlinského 11, 813 68  Bratislava e-mail: jozefbugan@gmail.com   Úvod V súčasnej dobe sa kladie veľmi veľký dôraz na úspory energie a s ním spojené využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nízkoteplotné vykurovacie a vysokoteplotné chladiace systémy  z hľadiska odovzdávania tepla do interiéru budovy sa môžu realizovať veľkoplošnými sálavými vykurovacími sústavami, teoreticky aj […]

Skúsenosti s realizáciou bytových OST – KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2011

Ing. Jozef Bugáň Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Stavebná fakulta STU, Katedra technických zariadení budov Radlinského 11, 813 68  Bratislava Tel.: 0908 911 781 e-mail: jozefbugan@gmail.com   Úvod Príspevok sa zaoberá posudzovaním objektu výškového polyfunkčného bytového domu. V suteréne objektu sa nachádza vlastná odovzdávacia stanica tepla. V danom objekte je aplikovaný rozvod teplej vody, ktorý je zo […]