Projekcia TZB

energetické certifikáty

vykurovanie

zdravotechnika

plynofikácia

Vykurovanie

Zdravotechnika

Plynofikácia

V skratke o nás

Ponúkam vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti technických zariadení budov (TZB)

V stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a vstupni pre realizáciu. Každý projekt je riešený individuálne a v závislosti od požiadaviek investora, resp. architekta sa projekt vyhotoví na mieru v spokojnosti investora.

Keďže sa v dnešnej dobe kladie veľmi veľký dôraz na energetickú efektívnosť a úsporu energií v kombinácii s využívaním obnoviteľných zdrojov energie poskytujem poradenstvo v tejto oblasti.

  • Vykurovanie

  • Zdravotechnika

  • Plynofikácia

  • Prípojky

    vodovodu, kanalizácie a plynovodu

  • Energetická certifikácia budov

Expedícia projektu

V závislosti od náročnosti projektu sa projektová dokumentácia spracováva cca 2 týždne odo dňa dodania finálnych (bez zmien) stavebných podkladov.

Vyhotovenie projektovej dokumentácie je štandardne v počte 5 kópií a v čiernobielej verzii (Koordinačné situácie – farebne), na základe požiadavky sa počet kópií a farebné prevedenie projektovej dokumentácie môže meniť.

Projektová dokumentácia je štandardne posielaná v elektronickej podobe na e-mail, po dohode je archivovaná aj na zálohovacie médium.